AKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, OSZCZEDNOŚĆ – wszystko to pozwala wcielić w życie technologię HEXAGON, innowacyjny system budowania domów z litego drewna:  symbiozy współczesnej wiedzy naukowej oraz tradycji w budowaniu z drewna.

System opiera się na belce z litego drewna o przekroju w postaci regularnego sześciokąta

Do łączenia elementów wykorzystujemy kołki drewniane z najlepszego surowca, które uniemożliwiają jakiekolwiek przesunięcia pomiędzy elementami.

Bloki standardowe HEXAGON łączone są w trzech płaszczyznach, dzięki temu uzyskujemy elementy z litego drewna o grubości od 20 do 40 cm.

W pierwszym etapie bloki łączone są za pomocą kołków poziomych, które usztywniają przegrody w kierunku podłużnym. Bloki ważą około 30 kg dzięki temu można budować bez użycia ciężkiego sprzętu. Standardowe bloki budowlane Hexagon są ulepszoną wersją klocków Lego, które po odpowiednim ułożeniu i połączeniu tworzą masywną konstrukcję z litego drewna.

Następnym etapem usztywnienia są kołki pracujące w dwóch kolejnych płaszczyznach. Dzięki temu systemowi połączeń uniemożliwiamy jakąkolwiek deformację obiektu.

Do wybudowania obiektów o powierzchni ok. 100 m2 potrzeba 15 km kołków. Budowa obiektów w naszym systemie w znacznym stopniu zmniejsza ilość potrzebnych fundamentów. Sztywna konstrukcja budynku pozwala nam budować nawet na słabonośnych gruntach.

Specjalne elementy termoizolacyjne zintegrowane ze ścianą HEXAGON zwiększają cieplną izolację budynku o 1,5 razy, co praktycznie wyklucza potrzebę dodatkowej izolacji lub sprowadza ją do niezbędnego minimum. Nasz system jest niezawodny, trwały oraz nie wymaga renowacji.

System HEXAGON tworzy monolityczne połączenia ścian oraz stropów. Jest to jedyny system w  budownictwie drewnianym pozwalający na uzyskanie tak dużej sztywności. Ujednolicone naroża wpływają korzystnie nie tylko na pracę konstrukcji ale również minimalizują straty ciepła.

Warstwy pokrycia dachowego, podobnie jak dla ścian składają się z najlepszych materiałów dostępnych na rynku. Ujednolicone połączenie obu połaci dachowych osiągamy przy 30-stopniowym nachyleniu. Projektujemy oraz wykonujemy monolityczne połączenia dla połaci nachylonych pod kątem innym niż standardowy, aby zapewnić przestrzenną prace konstrukcji, ale również minimalizację strat ciepła. 

 

 

Stropy międzykondygnacyjne tworzone w naszym systemie są w całości z litego drewna, dzięki temu cienka warstwa izolacji akustycznej w pełni eliminuje charakterystyczne dla obiektów drewnianych problemy związane z akustyką przegród. Stropy HEXAGON w rzeczywistości to drewniana płyta o grubości 24-28cm. Konstrukcja stropu tworzy estetyczny drewniany sufit, który nie wymaga dodatkowej obróbki

System budowy z naszych elementów to nie tylko przegrody pionowe oraz poziome, dzięki regularności sześciokątów możemy ujednolicić przejście ściany w dach przy 30-stopniowym nachyleniu połaci. Przy innych kątach nachylenie połaci proponujemy również monolityczne połączenia z zastosowaniem niestandardowych elementów narożnych na bazie systemu HEXAGON.

Podłoga naszych obiektów tworzona jest na podobnej zasadzie jak stropy. Pustka powietrzna ma za zadanie wentylować wszystkie elementy podłogi z litego drewna. Ściany w systemie HEXAGON przy odpowiedniej izolacji można montować również na elementach żelbetowych. Dzięki najlepszej jakości materiałów, niezawodność i trwałość systemu możemy budować piwnice oraz sutereny z litego drewna. 
Technologia HEXAGON pozwala na budowę w różnych wariantach. Grubości ścian występujących w systemie HEXAGON to 23cm (3-warstwowa), 30cm (4-warstwowa), 36,5cm (5-warstwowa). Pełna przegroda składa się również z paroizolacji, izolacji termicznej firmy STEICO łączona za pomocą piór-wpust  zapewniająca dodatkową szczelność, wiatroizolacji, pustki powietrznej oraz elewacji w systemie HEXAGON lub innym wybranym przez klienta.